Matej podporil inkluzívnu talkshow

Uverejnené 19.10.2017
Matej podporil inkluzívnu talkshow

Úspešný slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš ako ambasádor I. inkluzívnej talkshow o športe aktívne podporil aktivitu hnutia Special Olympics Slovakia. To začalo so vzdelávacím cyklom pre študentov stredných škôl, ktorý ma pomôcť priblížiť myšlienku inklúzie prostredníctvom športu mladým ľuďom.

Poslanie inkluzívnej talkshow oslovilo aj našich úspešných reprezentantov. Matej porozprával o tom, aké miesto má v jeho živote šport a že je dôležité odovzdávať skúsenosti mladšej generácii.

Šport je fenomén, ktorý spája ľudí bez rozdielu, chuť súťažiť a prežívať víťazstvá máme totiž všetci rovnakú. "Preto začíname so vzdelávacím cyklom, v rámci ktorého chceme študentom stredných škôl čo najlepšie vysvetliť význam a dôležitosť toho, čo znamená inklúzia pre zdravotne a mentálne postihnutých ľudí. Šport je podľa nás totiž tá najľahšia a najkrajšia cesta inklúzie," hovorí národná riaditeľka Special Olympics Slovakia Eva Gažová.

Prvú inkluzívnu talkshow zažila vyše stovka študentov zo Strednej odbornej školy na Ivánskej ceste a z gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. "Podstatné je, aby sme dokázali prijať inakosť ľudí s hendikepom, brali ich ako seberovných a pomáhali si navzájom. Tento projekt ukazuje inklúziu z opačného uhla, že hendikepovaní športovci motivujú zdravé deti a mládež, aby športovali, z čoho sme nadšení,” dopĺňa predseda správnej rady Nadácie Slovenského olympijského výboru Dušan Guľáš.