Nový partner - BILLA!

Uverejnené 26.10.2016
Nový partner - BILLA!

Už je to oficiálne – Matej Beňuš a spoločnosť BILLA Slovensko nadviazali spoluprácu, ktorá má jeden cieľ. „Pevne veríme, že spojenie mena vrcholového športovca a BILLY pomôže prehĺbiť angažovanosť našej spoločnosti v oblasti osvety zdravej životosprávy a zároveň zviditeľní našu snahu prezentovať sa ako firma, ktorá má na zreteli rodinné hodnoty. Matej ako úspešný športový reprezentant a zodpovedný otec rodiny je pre nás stelesnením tohto posolstva,“zdôraznil generálny riaditeľ BILLA Slovensko Dariusz Bator. ,,Je pre nás cťou, že môžeme podporovať Matejove športové aktivity.“ Strieborný medailista z Ria prijal ponuku BILLY s nadšením. ,,Teší ma, že môžem byť tvárou spoločnosti BILLA. Pre každého športovca je dôležité zdravé stravovanie a práve BILLA si na tom mimoriadne zakladá."

Ambíciou BILLY je – aj prostredníctvom Mateja Beňuša – zlepšiť povedomie slovenských zákazníkov o vyváženej strave a vďaka programu garantovaných cien či vlastných značiek im pripomenúť, že zdravý nákup by nemal byť výsadou, ale samozrejmým štandardom dostupným pre každú rodinu. „Povedal by som, že v živote vodného slalomára zohráva výživa veľmi veľkú úlohu, asi ako u každého profesionálneho športovca, ktorý chce robiť všetko na sto percent. Nerátam každý gram cukrov a tukov, čo zjem, no v príprave a v sezóne si dávam pozor,“ prezradil Matej čo-to o svojom stravovaní.